Opsamling fra udviklingsworkshop 9. oktober 2019

Viborg Kommune har nu som lovet fået samlet alle input fra mødet i Forsamlingshuset den 9. oktober 2019 og leveret en samlet oversigt til den lokale udviklingsgruppe.

Jan Kirsch Pedersen, som er kontaktperson for Udviklingsgruppen skriver i den anledning til sparkaer.dk:

“Hermed en lille orientering om det videre forløb efter vores fantastiske aften den 9. oktober i Forsamlingshuset. Det var en aften fuld af energi og engagement. Det kom der rigtig mange gule lapper ud af, og der tegner sig mange gode emner for det videre arbejde. Udviklingsgruppen har været samlet for at få et overblik over de indkomne forslag, inden vi i gruppen den 13. november skal have et møde med repræsentanter fra Viborg Kommune.”

Se opsamling fra mødet (pdf)