Ingen parkering i Billingeparken!

I forbindelse med spærringen af Bækkegårdsvej, er der beboere på Rahbechsvej, der er begyndt at bruge festpladsen som parkering. Det er for så vidt også i orden, men nogen har følt trang til parkere helt oppe i Billingeparken med dybe hjulspor til følge.

Billingeparkudvalget har sendt følgende til sparkaer.dk:

“Vi har erfaret, at der er nogle, som benytter sig af at køre i bil ind på området i Billingeparken.

Vi vil opfordre til, at man ikke kører ind på området, men i stedet holder på parkeringsområdet ved asfaltbanen. Området i Billingeparken bliver kørt op, hvis der kører biler på græsplænen, som er blød og våd i denne tid. Vi har sat pæle med minebånd op, så man ikke kan køre derop, og vi håber, I vil respektere det, så vi også har et pænt område til sommer.

Venlig hilsen
Billingeparkudvalget”


Her må der gerne parkeres!