Så lykkedes vedtægtændringerne

På aftenens ekstraordinære generalforsamling i Sparkær Købmand Aps lykkedes det at få vedtaget bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.

Arkivfoto

På den ordinære genralforsamling den 9. maj 2019 var der ikke tilstrækkelig kapital til stede. Ændring af vedtægterne kræver, at 4/5 af anpartskapitalen stemmer for. Den var iflg. de nuværende vedtægter på 702.000 kr., og derfor var nøgletallet 562.000 kr.

Det lykkedes så i aften, hvor en samlet kapital på 633.000 kr. stemte for bestyrelsens forslag, mens kun 9.000 kr. stemte imod. Ingen stemmer var blanke. Mange havde denne gang afgivet fuldmagt til en anden, og det gjorde udslaget i forhold til sidst.

Formand Henrik H. Andersen var da også godt tilfreds med resultatet.

  • Vi siger tak for opbakningen i aften, og ser frem til, at vi nu i bestyrelsen kan bruge vore kræfter til gavn for butikken, lød slutkommentaren fra formanden.