Sidste nyt om topstop i Sparkær

Karin Stavnskær fra den lokale toggruppe har sendt denne information om status for topstop i Sparkær:

Opdatering vedr. arbejdet for et trinbræt i Sparkær
Hermed lige en status vedrørende toggruppens arbejde for at få etableret et trinbræt i Sparkær.

Byrådet afsatte jo penge til at få lavet en grundig undersøgelse af prisen på et trinbræt i 2020. Denne opgave blev i marts givet til et konsulentfirma, som arbejder med tog-projekter. Toggruppen har været involveret i tilvejebringelse af oplysninger, og vi har gennem foråret haft tæt og god kontakt med både konsulenten og sagsbehandleren i kommunen.

En central ting i det oplæg, som konsulenten har udarbejdet, er, at busrute 740 IKKE nedlægges, men at der tvært imod laves en vendeplads (rundkørsel) nede ved stationen, så bussen kan køre ned til stationen og sætte folk af / samle folk op.

Som nogle af jer måske har set i Viborg Folkeblad, så ligger den beregnede pris for et trinbræt på mellem 9 og 11 millioner. Der er regnet på 2 forskellige scenarier. Det, som ikke stod i avisen, er imidlertid, at når man laver den slags beregninger, så lægger man først 30 % til den beregnede pris til eventuelle uforudsete omkostninger. Dernæst lægges yderligere 50 % til prisen, fordi det er et krav ved baneprojekter. Men konsulentens beregnede pris er så detaljeret, at det er højst usandsynligt, at overhead’et på 50 % kommer i spil. Det betyder, at den reelle forventede pris ligger på h.h.v. godt 6 mill for scenarie 1 og 7,3 mill. for scenarie 2.

Teknisk Udvalg drøftede på deres møde d. 3. juni 2020 den foreløbige rapport. Her besluttede de, at de ville have undersøgt nogle ting lidt nærmere. Primært vedr. forventet passagertal og løbende driftsomkostninger. Udvalget skal drøfte den endelige rapport på deres møde d. 24. juni 2020, hvor de skal beslutte, om de vil indstille til byrådet, at der arbejdes videre med etableringen af et trinbræt i Sparkær.

I toggruppen har vi tidligere i denne uge haft møde med formanden for Teknisk Udvalg. Vi har en god fornemmelse i maven, og krydser fingre for, at udvalget vender tomlen op til projektet, så det bliver sendt videre til budgetforhandlingerne for 2021.

Udfordringen er tidsplanen. Lige nu ser det meget svært ud at få det til at lykkes, at toget standser i Sparkær fra udgangen af 2021, hvilket vi har som mål. Blandt andet fordi Bane Danmark er ved at udrulle og afprøve et nyt SignalProgram i Danmark, og der kommer vores projekt “lidt skævt ind fra siden” i den proces.
Med håbefulde hilsner – toggruppen