Sparkær Forsamlingshus i god gænge

Det fremgik af den beretning, som formand Jette Sandal aflagde på generalforsamlingen mandag aften.

Her kunne hun berette om en stabil udlejning af huset med 24 udlejninger til private i 2017 og 24 til Sparkær Idrætsforening. Herudover var huset stillet gratis til rådighed for Min Købmands anpartsmøde i efteråret. Det kunne have været flere, men bestyrelsen har valgt at sige nej til ungdomsfester til lejere udefra, mens det stadig er muligt for unge fra Sparkær at leje huset.

Forsamlingshuset har i 2017 ud over generalforsamlingen afviklet en velbesøgt fællesspisning, mens et arrangement for børn med en tryllekunstner i november blev en stor skuffelse. Her mødte kun tre børn og en voksen fra byen op, mens der var tilsvarende udefra, så det er slut med at lave arrangementer for børn. I starten af 2018 var Lars Norup fra Viborg Folkeblad på besøg, og han samlede 17 deltagere.

Medlemstallet ligger på 107, og det er ca. 20 færre end i 2016, så nogen må have glemt at betale det omdelte girokort. Kontingent blev fast uændret til 75,00 kr. for enlige og 150,00 kr. for en husstand.

Kasserer Erik Tranders femlagde et flot regnskab, der viste et driftsoverskud på hele 113.878 kr. Her er bankospillet en væsentlig indtægt med et overskud på 88.369 kr. Forsamlingshuset har en likvid beholdning på 157.000 kr. og er gældfri.

Derfor kunne Erik Tranders også fortælle, at bestyrelsen i løbet af 2018 går igang med at udvide køkkenet med en tilbygning, der skal rumme plads til opbevaring og opvask, samt vogne til porcelæn m.m. Dermed bliver fremtidige lejere fri for at skulle opbevare og hente forskellige ting op fra kælderen. Tilbygningen sker i det sydvestlige hjørne (billede) ud over den nuværende kældernedgang. Overskuddet fra årets Billingefest skal gå til finansiering af tilbygningen.

Under “Eventuelt” blev bestyrelsen opfordret til at skifte stofhåndklæderne på toiletterne ud med papirholdere, og det lovede man at sørge for.

Der var genvalg af Susanne Juncker, Gerda Nielsen og Jette Sandal til bestyrelsen, hvor også Erik Tranders og Lene Heimann sidder. Suppleanter blev Peter Nielsen og Kaj Skov.