Borgere i Sparkær og Viborg Kommune sammen om udvikling

Viborg Kommune har besluttet at invitere de mindre lokalsamfund i kommunen til en ny form for samarbejde kaldet “Lokale Udviklingsplaner”. Folkene i “toggruppen” har sammen med repræsentanter fra byens foreninger indsendt ansøgning til kommunen om at komme med i næste runde af disse udviklingsplaner.Sparkær er en af de byer, som er blevet udvalgt til at deltage i næste runde med udarbejdelse af lokal udviklingsplan for byen.

 Næste skridt for arbejdsgruppen er nu at få etableret en såkaldt “Initiativgruppe”, som sammen med kommunen skal stå for den videre proces. Initiativgruppen skal sammensættes bredest muligt, så flest mulige grupper af borgere bliver repræsenteret.

Initiativgruppens første opgave vil være at arrangere et møde for alle byens borgere i løbet af efteråret. På dette møde kan alle komme med idéer og input til byens udvikling, og den kommende Lokale Udviklingsplan for Sparkær vil efterfølgende blive lavet på baggrund af dette møde.

På vegne af arbejdsgruppen vedhæftes invitationen fra kommunen til, at Sparkær får lavet en borgerdrevet udviklingsplan. Vi glæder os til den videre proces og til alle Sparkær-borgeres gode idéer til byens udvikling.

Karin Stavnkær