Et år uden de store krumspring

Sådan indledte Jens Erik Tranders, da han mandag aften aflagde bestyrelsens beretning for året 2019 ved generalforsamlingen i Sparkær Forsamlingshus.

Bestyrelsen har de to seneste år arbejdet med at få udvidet køkkenet, men er rendt i problemer med at få byggemyndighedens tilladelse til det oprindelige projekt.

Der er tale om en tilbygning, der skal rumme plads til opbevaring og opvask, samt vogne til porcelæn m.m. Dermed bliver fremtidige lejere fri for at skulle opbevare og hente forskellige ting op fra kælderen. Tilbygningen sker i det sydvestlige hjørne (billede) ud over den nuværende kældernedgang. Det er placering af nødudgangen, der skaber problemer, og det gav anledning til en del debat, hvor bestyrelsen fik ideer til alternative løsninger. Erik Tranders lovede, at man ikke har opgivet at finde en løsning.

Han kunne ellers fortælle, at der har været afholdt 50 bankospil, 17 udlejninger til private og 9 andre arrangementer. Forsamlingshuset er selv en del af flere af arrangementerne, blandt andet revy, fællesspisning, flæskefest, Allan Olsen m.m. Der er bestilt nye yderdøre ud mod Langgade, og medlemstallet er stabilt omkring 100. Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. for en husstand og 75 kr. for enlige

Regnskabet viste et resultat på 90.920 kr. før afskrivninger og 32.885 kr. efter afskrivninger. Hermed er anlægsaktiverne nu nedskrevet til 0 kr. Der har været en forholdsvis stor nedgang i indtægterne ved bankospil, som ellers er en vigtig indtægtskilde for huset. Forsamlingshuset har dog en solid kapital på bankbogen med ca. 350.000 kr., som forhåbentlig kan blive anvendt til udvidelsen af køkkenet.

Susanne Juncker blev genvalgt til bestyrelsen, mens Line Lund Andersen blev nyvalgt. Suppleanter blev Peter Nielsen og Hanne Richter. Til revisionen blev Anders Bech og Kaj Skov Pedersen genvalgt med Hans Peter Johansen som suppleant.

Under Eventuelt opfordrede Erik Tranders til, at der blev afholdt et fællesmøde mellem byens foreninger for bedre at koordinere de mange arrangementer, som er i byen.