Nyt fra menighedsrådet

sparkaer.dk har modtaget nedenstående fra menighedsrådets formand Lone Friis Hansen:

“Søndag tog vi ved en velbesøgt og fin gudstjeneste afsked med vores kirkesanger Michael Halle. Stillingen opslås i disse dage, og vi håber at kunne byde en ny kirkesanger velkommen i løbet af 1-2 måneder. Indtil da, vil der være vikardækning.

Vores nye sognepræst Anja er flyttet ind i præstegården i denne weekend og starter sin ansættelse pr. 1. marts. Anja overtager ved sin tiltræden undervisningen af konfirmanderne fra den 5. marts.

Anja indsættes i Sparkær Kirke søndag den 8. marts kl. 10.30, og der vil være et lettere traktement i kirken efter gudstjenesten. Så kom og vær med til at tage godt imod vores nye sognepræst.

Præstens telefonnummer vil fortsat være mobil 29 33 64 07. Gudstjenesteplanlægningen kommer først på plads om et par uger. Gudstjenester offentliggøres på Sparkaer.dk og i Fjends Folkeblad.

Hvis der er noget I mangler svar på, så er i altid velkommen til at kontakte os i menighedsrådet.

Med venlig hilsen Lone Friis Hansen”