Hastemøde om børnepasning

Sparkær Børnehaves eksistens er truet, efter at Viborg Kommune har planer om at lukke alle børnehaver, der har færre end 60 børn. Derfor har Sparkær Borgerforening taget initiativ til et hurtigt møde på mandag den 20. marts.
“Vores børnehave er i fare, og vi kan som by ikke være tjent med ikke at have pasningstilbud til vores unge familier. Derfor afholder vi et møde i Medborgerhuset mandag den 20. marts kl. 18.30, hvor vi ønsker at drøfte med jer borgere, hvad vi skal gøre. Vi vil på mødet sammensætte et brev, der skal sendes til Børne og Ungeudvalget i Viborg Kommune”, skriver Borgerforeningen.

Borgerforening er vært ved en øl / vand.