Lyngeneralforsamling i Borgerforeningen

Der gik kun en halv time, inden dirigent Jan Kirsch Pedersen kunne erklære Sparkær Borgerforenings generalforsamling vel overstået kl. 19.30 den 1. februar 2023.


Den nye bestyrelse f.v: Jack Villadsen, Troels Beck, Anita Olesen, Kristian Olesen og Ruth Madsen

Inden da havde de 17 fremmødte hørt en beretning fra formand Kristian Olesen, der kunne glæde sig over, at der i 2022 igen var kommet godt gang i de arrangementer, som Borgerforeningen afholder. Han nævnte blandt andet Flæskefesten i februar, der igen var udsolgt, Ren by med indvielse af fitnessredskaber i Billingeparken, Skt. Hansaften i Søparken med over 100 deltagere – her planlægges at inddrage de lokale spejdere i år.

Han kunne også fortælle om et nyt tiltag med en julefrokost til fordel for Min Købmand. Det blev en fin fest med ikke med det store overskud. Til gengæld fik købmanden en god handel, da alt indkøb foregik der. Der planlægges en gentagelse i år, men nok på et tidligere tidspunkt.

Endelig glædede han sig over, at Sparkær Skole undgik lukning eller reduktioner og sidst men ikke mindst indvielsen af Sparkær st. den11.december 2023. Han kunne også fortælle, at byggeriet af de planlagte 8 nye boliger på Billingevej snart går i gang.
Regnskabsmæssigt blev det ikke noget jubelår – især for den del, der vedrører Medborgerhuset. Kasserer Anita Olesen fortalte, at Borgerforeningen får et tilskud på 55.000,00 kr. årligt til drift og vedligeholdelse, men det blev i 2022 godt og vel brugt til el og gas, så det endte med et underskud på 19.733,42 kr. mod et overskud på 16.978.18 kr. året før. Selve foreningsregnskabet viste et mindre underskud på 1.902,63 kr.

Jørn Tidemann fremlagde regnskab for Landsbypedellerne, og kunne blandt andet fortælle, at der var kommet ca. 8.000 kr. ind fra fodboldgolfbanen i 2022. Rikke Daa Rønning orienterede om Udviklingsgruppens økonomi, og her der p.t. en beholdning på 22.050,00 kr.. Gruppens indtægter er primært fra fonde, og hun fortalte, at der i uge 19 bliver etableret et toilet i Billingeparken – en færdig containerløsning, der graves ind i volden bag lydskuret ved Billingescenen.

Kontingent blev uændret fastsat til 150,00 kr. pr. husstand og 75,00 for enkelte personer.

Anita Olesen, Ruth Madsen og Kristian Olesen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Anders Brøns blev afløst af Jack Villadsen. Tommy Kristiansen blev genvalgt som suppleant og Anisa Mortensen som revisor med Lone Sørensen som suppleant.

Under Eventuelt oplyste Kristian Olesen, at Byfestudvalget i løbet af 2022 er blevet et udvalg under Borgerforeningen.