Nyt fra toggruppen

Karin Stavnskær, der er medlem af den gruppe, der arbejder med at få standsningsstedet etableret, har sendt følgende update til sparkaer.dk.


Arkivfoto 2014

“Nyt vedrørende arbejdet med trinbrædt i Sparkær
Fra toggruppens side vil vi lige komme med en status for arbejdet med at få etableret et trinbrædt i Sparkær. Som bekendt bevilligede Viborg Byråd i efteråret penge til en konkret undersøgelse af, hvad etablering af et trinbrædt i Sparkær vil koste.

Der er nu indgået kontrakt med det firma, som skal beregne pris og lave en rapport, som byrådet så kan tage beslutning ud fra. Arbejdet går i gang mandag d. 4. maj. I toggruppen har vi rigtig god kontakt med kommunens projektleder, hvilket blandt andet har resulteret i, at det valgte rådgivningsfirma skal inddrage toggruppen i processen. I øjeblikket arbejder vi med input til kommunen vedr. beregning af passagertal, fysisk placering af trinbrædtet, input til billiggørelse af projektet (= hvad kan frivillige i Sparkær selv få lov til at stå for) m.v.

Det er fortsat meningen, at rapporten skal være færdig i tide til, at byrådet kan inddrage dens resultater i budgetforhandlingerne for 2021.

I toggruppen har vi en god mavefornemmelse omkring den nuværende proces, og vi vil løbende holde kontakt til kommunens projektleder, og stille os til rådighed i fornødent omfang.”