Skaf vuggestuepladser nu!

Det bliver budskabet i et brev, som Børne- og Ungdomsudvalget i morgen vil modtage fra en forældregruppe og Sparkær Borgerforening efter et møde i Medborgerhuset mandag aften.

Årsagen til mødet var Viborg Kommunes forslag om at nedlægge Børnehaven Søløven + nogle andre mindre børnehaver ud fra rent økonomiske beregninger. Den køber forældrene i Sparkær, der p.t. sender 11 børn ud af byen for at blive passet, ikke. I stedet for at nedlægge bør Søløven omdannes til også at kunne rumme vuggestuepladser.
På mødet kom der mange gode argumenter for at udvide i stedet for at lukke. Først og fremmest af hensyn til børnenes hverdag, men også de mange skift, de vil opleve i løbet af barndommen. Eksempelvis dagpleje i Stoholm, børnehave i Mønsted eller Stoholm, skole i Sparkær og derfra til Mønsted eller et andet sted. Det giver jo ingen mening, og helt grotesk, så skubber børn fra Sparkær børn i Mønsted og Stoholm rundt til pasning i andre byer.

Endvidere kom Viborg Kommunes såkaldte “Sammenhængsmodel” igen på bordet, som da skolen var ved at blive lukket. Her taler man flot om udvikling i de mindre bysamfund, men i virkelighedens verden handler det om afvikling. Den grønne omstilling bliver også tomme ord, når forældre tvinges til at køre rundt i kommunen med deres børn i stedet for at blive passet i nærområdet.

  • Jeg synes, politikerne – ligesom det var tilfældet med skolen – mangler det lidt længere perspektiv. Vi har netop åbnet et togstop til mere end 10 mio. kommunale kroner, og vi er her i byen sikre på, at det vil give en udvikling over tid. Så derfor er det hul i hovedet nu igen at sætte lukning af en institution i Sparkær på dagsordenen, fortæller formand for Sparkær Borgerforening Kristian Olesen, der også oplyser, at der sideløbende arbejdes med at undersøge muligheder for privat pasningstilbud i byen.

De mange gode argumenter er nu samlet i et brev til udvalgsmedlemmer, der samtidig er blevet inviteret til snak i Sparkær med den arbejdsgruppe, som også blev nedsat på mødet.