Skal vi bevare Sparkær Vandværk?

Det er et af de spørgsmål, som bestyrelsen for vandværket gerne vil have svar på.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i Sparkær Vandværk mandag den 3. april 2023 kl. 19.00 i Sparkær Forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen har for nylig haft et møde med Viborg Vand angående en eventuel sammenlægning. Det kan ske uden de store problemer, og Viborg Vand vil gerne overtage leveringen til Sparkær og dermed vandværket.

Bestyrelsen er fristet af tilbuddet, men hvis der er folk, der vil træde ind i bestyrelsen, er det også en mulighed at fortsætte med et selvstændigt vandværk i Sparkær. Formand H. P. Christiansen har bebudet, at han stopper senest ved generalforsamlingen i 2024.

Mød derfor op til generalforsamlingen og giv din mening til kende.

Bestyrelsen.