Sparkær klar til kamp for børnehave og skole

På onsdag den 9. marts kl. 17.00 har Viborg Kommune inviteret til dialogmøde om fremtidens skole- og dagtilbudsstruktur i Viborg Kommune. For at være godt forberedt til dette møde havde Borgerforeningens såkaldte “skolegruppe” indkaldt til borgermøde i aften i Sparkær Forsamlingshus.

Gruppen består af Anders Brøns (th), Peter Timmermann (tv) samt Jimmi Mortensen og Marcus Lassen. Anders Brøns indledte mødet med at fortælle om gruppens forberedende arbejde, og den har været grundig, så gruppen er godt klædt på til mødet med politikerne.

Men de ønskede alligevel flere input fra forsamlingen, der talte knap 40, og de fremmødte bidrog til, at mange emner blev vendt og drøftet. Essensen af aftenens snak om konsekvenserne af lukning af børnehaven og reduktioner på skolen kan samles i en overskrift, der hedder “Sammenhængen bliver ødelagt”.

Hermed menes både sammenhængen i børnenes dagligdag, en negativ udvikling i byens udvikling, foreningslivet m.m. Det giver jo ingen mening, at man nu etablerer togstop og Viborg Kommune bruger 10 mio. kr. på det, samtidig med at man lukker ned på andre områder.

Der blev også talt om, at Viborg Kommune med forslaget direkte modarbejder egne politikker som “Lys i øjnene” og udvikling i alle bysamfund. Det blev også fremført, at Viborg Kommune med forslaget kun tænker økonomi og for kortsigtet i stedet for at tænke mere langsigtet og afvente afkastet af investeringen i f.eks. togstoppet, der kan ændre de prognoser, der ligger til grund for udviklingen.

Skolegruppen fik ros for sit grundige arbejde og vil nu samle op på mødet og melde ud, inden mødet i Stoholm på onsdag. Der er stadig ledige pladser alle opfordres til at møde op og vise flaget. Du kan tilmelde dig her: