Sparkærs drikkevand har høj kvalitet

Det viser de årlige prøvetagninger – den seneste fra marts måned 2022.
Sparkær Vandværk på Højvej

Vandværket har fået en del forespørgsler på vandkvalitet m.m., og derfor har formand H.P.Christiansen bedt sparkaer.dk om at lægge den seneste rapport på hjemmesiden, så alle kan følge med. Det er godt nok et omfattende skriv og kan være svær at gennemskue, men tallene viser, at målingerne ligger på den rigtige side af grænseværdierne.

  • Vi bliver blandt andet spurgt til hårdheden, og her viser målingen, at vi ligger rigtig fint på 8,2 dH, og generelt har vi fint og godt vand i Sparkær, fortæller H.P.Christiansen, som man kan kontakte, hvis der er spørgsmål til tallene i rapporten – 27 64 91 15. Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30dH. Hårdt vand forbruger mere sæbe ved tøjvask og giver risiko for tilkalkning.

Læs analyserapport

Tolkning af analyseresultater