Stort underskud i Forsamlingshuset

Ligesom både Sparkær Borgerforening (Medborgerhuset) og Sparkær Idrætsforening, måtte Sparkær Forsamlingshus konstatere, at de høje udgifter til el og gas betød et stort minus på regnskabet. Det oplyste afgående kasserer Erik Tranders på aftenens generalforsamling.  Underskuddet blev på 88.950,00 kr. men ud over de høje energipriser har anskaffelse af et nyt gasfyr til 45.000,00 kr. også sat sit præg på regnskabet. Håbet er, at der kommer en tilbagebetaling af både el og gas senere.

Inden de røde regnskabstal kom på bordet havde formand Susanne Juncker ellers fortalt om et år med god belægning og booking, samt flere nye tiltag. Bestyrelsen har anskaffet en ny telefon kun til brug for booking af huset. Den kan så cirkulere i bestyrelsen, så der altid er en, der kan svare. Bankospillet er kommet i gang igen efter Corona med rimelig deltagelse, selv om flere spillere ønskes. Derfor har bestyrelsen overvejet anden annoncering for at komme bredere ud.

Hun nævnte også arrangementer som fællesspisning, børnebanko og loppemarked for børn, samt fælles arrangementer med både borgerforening og menighedsråd. Endelig fortalte hun, at bestyrelsen planlægger at skifte alle fliser i køkkenet. Beretningen blev godkendt med bemærkninger om, at der måske skulle prøves fællesspisning uden underholdning – blot at spise sammen et par timer.

Kontingent blev fastsat uændret til 75,00 kr. for enlige og 150,00 kr. for en husstand. Bestyrelsen foreslog en ændring i vedtægternes §3, der omhandler medlemskab. For at opnå rabat på 20 pct. af huslejen skal man fra 2024 have været medlem i 2 på hinanden følgende år. Forslaget blev vedtaget.


Bestyrelsen f.v.: Hanne Richter, Line Lund Andersen, Susanne Juncker, Lene Heimann og Peter Nielsen.

Susanne Juncker, Peter Nielsen, Hanne Richter og Line Lund Andersen blev alle valgt til bestyrelsen. Susanne Juncker for 1 år – de øvrige for 2 år. Suppleanter blev Pia Lundgaard Hermansen og Erna Kamstrup. Som revisorer blev Anders Beck og Kaj Skov Pedersen valgt for 2 år, og Hilda Nielsen som suppleant for 1 år.

Under Eventuelt blev der trukket lod om en hyggelig bankoaften inkl. 6 bankoplader blandt de medlemmer, der havde indbetalt kontingent inden 19. februar 2023. Esther Pallesen blev den heldige vinder.