Sumpskildpadde ved “Kanalen”

Under eftersøgningen af den forsvundne og senere dræbte pony Frede ved søen i Sparkær dukkede en uventet gæst i form af en sumpskildpadde op.

Her viser Søren Mackenhauer det sjældne fund. Hvordan den er endt i Sparkær vides ikke, men mest sandsynligt er det, at den er sat ud. Dog findes den i naturen i Danmark iflg. Wikipedia:

“Europæisk sumpskildpadde er en skildpadde, der lever i det sydlige og centrale Europa, det vestlige Asien og Nordafrika. I Danmark findes den europæiske sumpskildpadde i dag kun på Silkeborg-egnen, men tidligere fandtes den også andre steder i landet.”

Skildpadden er afleveret til Monis Aps i Mønsted, en dyrefoderbutik, der har viden om reptiler og krybdyr.