Ta’ med på flagermustur

Danmarks Naturfredningsforening inviterer to aftener til flagermusaften. Henholdsvis lørdag den 27. aug. og lørdag den 3. sep. Der er tilmelding til begge ture, som er gratis.

Flagermusen på fotoet er en sydflagermus, som bor i en koloni på ejendommen, hvor arrangementet afholdes, så den er der gode chancer for at opleve. Ved skumrings tid flyver de ud fra husets tagudhæng, hvor de raster om dagen, og jager insekter langs skovbryn og hække og kan tilbagelægge adskillige kilometer på en natlig jagt.

Med venlig hilsen
Arne Friis Hansen
Danmarks Naturfredningsforening Viborg/Fjends

Læs mere